OPĆE ODREDBE

U skladu s ovim pravilima organizator natječaja Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10000 Zagreb, OIB 69540268192 (u nastavku aorganizator) u promidžbene svrhe priređuje nagradni natječaj ”Upitnik Merz Spezial“ (u nastavku natječaj).

TKO MOŽE SUDJELOVATI NA NATJEČAJU?

Na natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje se slažu s ovim pravilima sudjelovanja. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe zaposlene kod organizatora i članovi njihovih obitelji.

NAČIN SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

Osoba koja želi sudjelovati na natječaju (u nastavku sudionik) može od 1.8. do 16.8. 2018. u skladu s ovim pravilima objaviti odgovor na stranici https://medis2.typeform.com/to/AeGRkr.

IZBOR SRETNIH DOBITNIKA

Komisija će među svim sudionicima koji ispune upitnik izabrati 10.

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADA

  • 10x Merz Spezial dražeji

Obveza plaćanja svih poreza i drugih davanja je dužnost organizatora. Nagrađeni će biti obaviješteni o nagradi i preuzimanju nagrade putem e-pošte. Dobitnici će dobiti nagradu putem kurirske službe na navedenu kućnu adresu. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nije moguća isplata nagrade u novcu. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni na adresu koju su naveli u nagradnom upitniku. Ako dobitnik nagrade ne napiše, odnosno ne pošalje svoje podatke, odnosno ako ih navede nepotpuno ili nepravilno i/ili ako se dobitnika nagrade ne može obavijestiti i/ili ako se utvrdi da nije zadovoljio uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri i/ili nije poštovao uvjete i/ili ako ne želi ispuniti obaveze u skladu s tim uvjetima, a sve to u roku koji odredi organizator, dobitnik nagrade gubi pravo na nagradu.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  • nedjelovanje mrežne usluge koje je posljedica ispada mreže ugovornih partnera, ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti uporabu usluge
  • sve posljedice koje bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanja na natječaju
  • sve posljedice prilikom korištenja nagrada

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici su suglasni da organizator kao voditelj zbirke podataka vodi, održava i kontrolira zbirku prikupljenih osobnih podataka pojedinih sudionika na natječaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12). Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom. Organizator može obrađivati prikupljene osobne podatke u svrhu obavještavanja o nagradnoj igri, uzorkovanja, anketiranja i statističke obrade podataka, prilagodbe ponude i segmentacije, za istraživanje tržišta, obavještavanje o ponudi, novostima i pogodnostima te u druge marketinške svrhe.

Sudionik je suglasan da se njegovi podaci – ako dobije nagradu – objave u medijima priopćavanja (tiskani i internetski mediji).

Organizator se obvezuje da će podatke koristiti isključivo u svrhe navedene u prvom odlomku i neće ih proslijediti trećim osobama osim ako to bude potrebno zbog izvedbe natječaja.